👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden Vecka 7-12

Skapad 2022-03-10 18:44 i Sundby skola Ekerö
Vi lär oss om kartor och om Norden. Att jämföra och se likheter samt skillnader mellan de olika länderna fokuserar vi särskilt på. Vi lär oss också att namnge och peka ut världsdelar och världshav.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Vårt tema kommer bland annat att innebära en resa genom de Nordiska länderna. Vilka länder ingår i Norden? Under resan besöker vi olika sevärdheter, huvudstäder och lär oss om en spännande natur. Vi kommer att se närmare på likheter och skillnader mellan de olika länderna. Nu ger vi oss av!

Innehåll

Undervisning:

 • Jobba praktiskt med kartor och väderstreck.
 • Läsa korta faktatexter
 • Se på olika faktafilmer
 • Skapa enkla faktablad med givna underrubriker
 • Arbeta med begreppen sevärdheter, naturtillgångar, huvudstad, befolkningsmängd, öppna landskap, 
 • Öva namngeografi och huvudstädernas namn   

Konkreta mål:

 • Att förstå att kartan är en bild av verkligheten. 
 • Att känna till några olika karttecken och färgmarkeringar på kartor.
 • Att kunna de fyra väderstrecken; norr, söder, väster och öster.
 • Att kunna namnge och peka ut de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island).
 • Att kunna jämföra (likheter och skillnader) mellan de nordiska länderna. 
 • Att kunna förstå varför människor ibland behöver flytta mellan städer i ett land samt mellan länder.

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • Förstå att kartan är en bild av verkligheten och visar det genom att kunna tolka och arbeta med olika sorters kartor.
 • Tolka färgmarkeringar och enklare karttecken då du arbetar med olika kartor.
 • Känna till de nordiska ländernas namn och kunna peka ut dem på en karta.
 • Kunna namnge de nordiska ländernas huvudstäder.
 • Muntligt kunna beskriva några likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.
 • Muntligt kunna förklara varför människor behöver flytta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3