👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Årstider - Vår

Skapad 2022-03-10 19:51 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Planering för tema årstider: - Vår
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild Svenska Svenska som andraspråk
Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på våren? Hur kan du känna att det är vår? Vilka djur och insekter kommer fram denna årstid?

Innehåll

Vad?

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO & SO: förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar samt förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, diskutera, rita och skriva. I arbetet med tema vår kommer du bl.a. få lära dig om vad som händer i naturen. Dessutom kommer vi att ta reda på vilka traditioner och högtider som är vanligt förekommande för årstiden.

 

Hur?

Vi kommer att:

 • Se film.
 • Ha samtal och diskussioner.
 • Ta reda på skillnad mellan årstid, månad och veckodag.
 • Ta reda på några saker och högtider som är specifika för våren.
 • Läsa och samtala om texter som handlar om våren.
 • Skriva dikter om naturen.
 • Titta på spår i naturen, göra undersökningar och dokumentera dessa.
 • Lära oss om olika djur/Insekter.
 • Ha bild kopplat till temat.

 

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om :

- månadernas namn och vilka som räknas till årstiden vår

- några saker & högtider som är specifika för våren

- namn på några svenska växter och djur

- hur man skriver och ritar om det man observerat

- skriva en enkel vårdikt och rita en passande bild till

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att :

- beskriva och berätta om årstiden vår och vilka förändringar som händer i naturen.

- beskriva och berätta om de traditioner som infaller på våren

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt

- använda begreppen: årstid och månad på ett riktigt sätt

- namnge några vanliga svenska djur och växter

 

Detta visar du genom att du:

- muntligt berätta om vad som händer i naturen på våren 

- muntligt berätta om de traditioner som infaller på våren

- använder begreppen: årstid och månad på ett riktigt sätt

- ritar och skriver om något vi observerat i naturen

 

Bedömning sker under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3