👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett skrin

Skapad 2022-03-11 07:44 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I detta arbetsområdet kommer du få träna på att följa en instruktion. Du kommer också få göra ett skrin med valfritt uttryck. Du ska välja ett substantiv som ska synas i ditt skrin.

Innehåll

Vad ska du få lära dig?

Vi kommer att arbeta med:

* Att följa en instruktion.

* Att mäta med linjal.

Vad ska vi göra?

Vi kommer att öva på:

* Att såga med såglåda.

* Att limma räta vinklar.

* Att planera en design.

* Att reflektera om arbetet.

Hur länge ska vi göra detta?

Att göra ett skrin kommer ta mellan 5-8 lektioner.

Lektion nr. 1

Introduktion och skiss. Välj ett substantiv som ska synas i ditt skrin och rita minst tre skisser.

Lektion nr. 2

Såga och limma. Såga ut dina sidor till skrinet och limma ihop dem i monteringspelaren.

Lektion nr. 3

Såga ut locket och botten och limma fast dem på skrinet.

Lektion nr. 4

Slipa kanterna och såga isär skrinet.

Lektion nr. 5

Slipa kanterna och såga ut lister till locket.

Lektion nr. 6

Dekorera locket.

Lektion nr. 7

Måla skrinet.

Lektion nr. 8

Redovisning.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

* Arbete under lektionerna

Varför ska vi göra detta?

I slöjden ska du lära dig att skapa föremål. När vi arbetar med skrin ska du träna på att följa en skriftlig instruktion. Kan du följa skriftliga instruktioner kommer du kunna göra fler saker själv utan hjälp.

Hur kan du påverka ditt arbete?

* Du kommer att få välja mellan två olika storlekar på skrin.

Vilka ord och begrepp ska du förstå och kunna använda när vi är klara med detta?

 • Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.
 • Bänkhake: En liten cylinder som används för att spänna fast saker på bänken.

  Fogsvans: En såg som används för att kapa material. Kapa betyder såga av.

  Hyvel: Ett verktyg som används för att jämna till trä så att det blir platt. 

  Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

 • Skiss: En snabbt ritad teckning. Används för att planera hur något ska se ut.

  Skivputs: En maskin som används för att jämna till trä. Skivputsen har ett slippapper som snurrar runt och  verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

 • Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Såglåda: En låda som monteras på bänken med bänkhakar. Lådan används för att såga räta vinklar med en fogsvans.

 

Uppgifter

 • Gör ett skrin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ett skrin

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att skapa ett skrin.
Du kan skapa ett skrin på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa ett skrin på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner. * Det finns inga märken på skrinet.
Du kan skapa ett skrin på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner. * Skrinet har samma storlek som instruktionen.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, skivputs och hyvel.
Du kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet. * Du kan spänna fast material i såglådan. * Du kan spänna fast skrinet i bänken när du hyvlar.
Du kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att bestämma hur ditt skrin ska se ut.
Du kan behöva stöd i att ge förslag till hur ditt skrin ska se ut. * Du kopierar en av lärarens exempel. * Du kopierar en kompis.
Du kan utveckla en idé till ett skrin. * Du tar inspiration av lärarens exempel eller en kompis.
Du kan själv hitta på hur ditt skrin ska se ut. * Du hittar helt själv på hur skrinet ska se ut.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Du kan behöva stöd i att driva arbetet framåt. * Läraren behöver hjälpa dig att plocka fram grejer.
Du kan driva arbetet framåt ganska självständigt. * Du kan plocka fram grejer själv. * Behöver du hjälp frågar du klasskamraterna om hjälp.
Du kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt. * Du kan själv spänna fast skrinet och såglådan.