👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2022-03-11 08:06 i Ljungsbro skola Linköping
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa reportage och i slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett eget reportage baserat på din PRAO-tid.

Innehåll

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad.

Ni kommer tillsammans i grupp undersöka ett reportagets innehåll och struktur. 

 

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån tre delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Text - reportage

Når inte upp till godkänd nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du till viss del gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det mesta som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår till viss del.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt tex genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning tex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar ett reportage till exempel med rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage till exempel med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever..
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna
Tempusbruket fungerar i huvudsak.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.