👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religiösa byggnader: Islam, Judendom och Kristendom

Skapad 2022-03-12 09:56 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Bild SO (år 1-3)
Runt omkring oss har vi byggnader av olika slag. Det är så naturliga runtomkring oss och många gånger tänker vi inte på hur det egentligen ser ut. Du kommer att få en överblick av arkitektoniska religiösa byggnader: synagoga, kyrka och moské och deras visuella egenskaper.

Innehåll

Vad?

Mål och syfte med uppgiften är att du ska få ta del utav arkitektoniska verk  i världen som är kopplade till tre religioner: islam, judendom och kristendom samt deras visuella egenskaper

Du får skapa en 3D modell av en moské, kyrka eller synagoga.

Du får också skapa någon 3D motiv där du representerar någon visuell egenskap av de tre religioner vi jobbar med. 

Du kommer att välja vilken material vill du jobba med: papier maché, plastilina, kartong, träpinnar, frigolit, etc. De flesta materialen finns i bildsalen men du får ta det också det hemifrån.

Din religiösa byggnad måste vara högst 30 centimeter i höjd, bredd och djup.

Få inspiration här: https://pin.it/7jdxy63wazf2x6

Tänk på egenskaperna som vi har pratat om i genomgången!

Inlämning vecka 19

Hur?

Vi tittar tillsammans  på arkitektoniska religiösa byggnader i: judendom, islam och Kristendomen samt deras visuella egenskaper: symboler, ikoner, färger och mönstrar.

Titta på genomgången här: https://prezi.com/view/Yyr2Tfkh1SpjcThF3A5H/

Du kommer att jobba i en grupp av 3-4 personer.

Om du vill arbeta individuellt får du välja att jobba digitalt (t.ex. Paint 3D) eller bygga det i skalan i verkligheten.

Du får välja också om modellen visar  exteriört arkitektur (utsidan) och interiör arkitektur/ inredning (insidan).

 

Exempel om hur man bygger en 3D byggnad:

KYKOR

SYNAGOGUER

MOSKVÉ

 

 

Varför?

 • Träna på att skapa tredimensionella modeller och bilder med budskap.
 • Använda olika tekniker och material. Pröva hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Träna på bildkomposition.
 • Träna på att återanvända bilder och material och bearbeta dessa till nya uttryck.
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Få en inblick i arkitekturdesign samt religionens roll under designens process.
 • Du förstår olika symbolers budskap.
 • Tolka samtida och historiska händelse i omvärlden.
 • Träna finmotorik.

 

Bedömning

Checklista för din 3D Byggnad:

C-A betyg:

 • Era arkitektoniska design är planerad, utvecklad och komplex.
 • Ni visar en god förmåga att skapa 3D modeller: exteriört arkitektur (utsidan) och interiör arkitektur/ inredning (insidan).
 • Ni använder minst 4 olika material: kartong, träpinnar, frigolit, etc.
 • Gruppens arbete har god kvalité och det är väl arbetat: Omslaget och insidan är rakt, väl limmad, väl målad.
 • Er arbete har rätt proportioner enligt skalan. t.ex dörrar, fönster, möbler, etc.
 • Utseende på ditt arbete är estetisk: det är kreativt och attraktivt.
 • Ni visar mer an 9 specifika egenskaper för religionen ni valde, som visar era förmåga att presentera kopplingar till trender, historiska och samtida, inom religiösa arkitekturen.
 • Ni visar din förmåga om hur du bearbetar och omprövar under arbetets gång samt ditt samarbete och genomförandet av uppgifterna i din grupp.
 • Ni tan ansvar på arbetsmiljön under och efter lektionen: jobba sparsamt, städa efter, plocka undan, etc.
 • Du fotograferar ditt arbete och dokumenterar din arbetsprocess i din digital portfölj i Teams.
 • Du svarar på alla reflektions frågorna i din digital portfölj.

D betyg:

 • Era arkitektoniska design är planerad med viss komplexitet.
 • Ni visar en god förmåga att skapa 3D modeller: exteriört arkitektur (utsidan) eller interiör arkitektur/ inredning (insidan).
 • Ni använder minst 2 olika material: kartong, träpinnar, frigolit, etc.
 • Några delar av gruppens arbete har bra kvalité och det är väl arbetat: Omslaget och insidan är rakt, väl limmad, väl målad.
 • Några delar av arbete har rätt proportioner enligt skalan. t.ex dörrar, fönster, möbler, etc.
 • Några delar på ditt arbete är estetisk: det är kreativt och attraktivt.
 • Ni visar mer an 6 specifika egenskaper för religionen ni valde, som visar era förmåga att presentera kopplingar till trender, historiska och samtida, inom religiösa arkitekturen.
 • Ni visar din förmåga om hur du bearbetar och omprövar under arbetets gång samt ditt samarbete och genomförandet av uppgifterna i din grupp.
 • Ni tan ansvar på arbetsmiljön under och efter lektionen: jobba sparsamt, städa efter, plocka undan, etc.
 • Du fotograferar ditt arbete och dokumenterar din arbetsprocess i din digital portfölj i Teams.
 • Du svarar på alla reflektions frågorna i din digital portfölj.

E betyg:

 • Era arkitektoniska design är planerad och enkelt.
 • Ni skapar en enkelt 3D modell: exteriört arkitektur (utsidan) eller interiör arkitektur/ inredning (insidan).
 • Ni använder minst 1 olika material: kartong, träpinnar, frigolit, etc.
 • Några delar av gruppens arbete har bra kvalité och det är väl arbetat: Omslaget och insidan är rakt, väl limmad, väl målad.
 • Några delar av arbete har rätt proportioner enligt skalan. t.ex dörrar, fönster, möbler, etc.
 • Några delar på ditt arbete är estetisk: det är kreativt och attraktivt.
 • Ni visar mer an 5 specifika egenskaper för religionen ni valde, som visar era förmåga att presentera kopplingar till trender, historiska och samtida, inom religiösa arkitekturen.
 • Ni visar din förmåga om hur du bearbetar och omprövar under arbetets gång samt ditt samarbete och genomförandet av uppgifterna i din grupp.
 • Ni tan ansvar på arbetsmiljön under och efter lektionen: jobba sparsamt, städa efter, plocka undan, etc.
 • Du fotograferar ditt arbete och dokumenterar din arbetsprocess i din digital portfölj i Teams.
 • Du svarar på alla reflektions frågorna i din digital portfölj.

F betyg:

 • Om du inte lämnar in ditt arbete.

 

Reflektions frågor

Vilken material jobbade du med?

Vilken religion valde du att representera i din byggnad?

Vilka egenskaper har er arkitektonisk religiösa byggnaden?

Vad är du nöjd om?

Vad skulle du kunna göra annorlunda nästa gång?

Arbetsgrupper:

7A:

Oscar- Liam- Måns- Rasmus

Kalle- Lukas

Suheyb- Hamza- Adhanom

Josefine- Isabelle

Vilgot- Viggo- Alwin- Wilmer

Fabian- Maja

Ameli- Julia L - Natalie och Molly

7B:

Julia M- Tilda- Tindra

Leo- Arvid- Isak- Malte

Mulham - Abdiwahid

Margaritari- Sihaam- Fatuma

Iria

Hiermon

Hosie 

Tristan

7C:

Meja H- Maria

Signe- Angelina- Isatou- Elton

Habtom- Abdurahman- Yahya

Rasmus- Linus- Emil

Hamsa- Abdullahi O

Elin

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9