👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Elevledda klubbar

Skapad 2022-03-12 12:36 i St Pers skola fritidshem Sigtuna FSK/GR
Fritidshem
Är det något du eller ni tycker är roligt eller intressant och som ni kan lära ut till de andra på fritids? I så fall kan ni starta en klubb på fritidshemmet! Börja med att fylla i planeringen och prata med fritidspersonalen så stöttar vi er. Här är några exempel på klubbar vi haft: Spelklubben, Experimentklubben, Loombandsklubben, Blue Botsklubben, Promenadklubben, Skapandeklubben och Fågelklubben och Tipsrundeklubben.

Innehåll

Datum:

Läsår 21/22

 

Aktivitet/arbetsområde:

Barnens egna klubbar 

 

Tid:

Ca 1 timme/vecka per klubb

3-4 tillfällen/klubb

 

Arbetssätt metod:

 • Eleverna ger förslag på klubb som de vill ansvara för.
 • Eleverna diskuterar och fyller tillsammans i en planering för klubben.
 • Planeringen: Klubbens namn, vad får man lära sig i klubben, hur ska man lära ut, hur många barn vid varje tillfälle, var ska klubben vara, vilket  material behövs, på vilket sätt kan fritidspersonalen hjälpa till och utvärdering.
 • Personalens ger eleverna förutsättningar att genomföra klubbarna genom att stötta dem i deras arbete om det behövs. De kan behöva stöd att planera, organisera, ta fram material, böcker, Ipads m.m. 

Dokumentation:

På Unikum, Facebook, Instagram och fritidshemmets Youtubekanal Fritids S:t Pers skola

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshem
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshem
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshem
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshem
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Fritidshem
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshem  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Fritidshem  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Fritidshem  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshem  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Fritidshem  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshem  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Fritidshem  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Fritidshem  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshem  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Fritidshem  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshem  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshem  -