👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2022-03-13 21:31 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen kommer du att få arbeta i Prima matematik 1b . Där får du träna dina matematiska förmågor, bland annat genom att arbeta teoretiskt och laborativt. I matematikboken kommer du få följa Primus som är din vägledare genom olika kapitel. Du kommer att få arbeta med subtraktion och addition i talområdet 0-10, 0-20 och 0-100. Arbeta med tallinjens talgrannar och olika talföljder. Öva på tabeller och diagram både laborativt och teoretiskt. Mäta volym, få öva på matematikens fyra geometriska objekt; cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Samt öva på problemlösning. Dessutom kommer du arbeta med tillhörande datorprogram och spela tärningsspel, samt ha utematte.

Innehåll

Syfte

Syftet med matematikundervisningen är att träna din förmåga att;

Vad

 • skriva talen 0-100
 • räkna antal 0-20
 • dela upp tal
 • använda likhetstecknet =
 • räkna med addition inom talorådet 0-10
 • räkna med subtraktion inom talområdet 0-10
 • använda begreppet dubbelt
 • öva på klockans hel och halvtimme samt kvart i och kvart över
 • använda begreppen udda och jämna tal
 • jämföra, uppskatta och mäta längd (cm)
 • jämföra volymenheter (Liter och deciliter)
 • öva på två dimensionella geometriska former (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel) 

 

Undervisningens innehåll

I matematikboken Prima 1b tränar du dina matematiska förmågor genom att arbeta laborativt, genom spel, teoretiskt träna på att forma och räkna ut tal samt öva på att lösa problemlösningar. Du tränar dina förmågor enskilt i  par och i grupp. Dessutom kommer du att få öva att repetera matematikuppgifter genom att använda olika program på din dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3