👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtiden påsk i Eritrea och Sverige TIR-MM

Skapad 2022-03-14 12:50 i Modersmål Sandviken
Högtiden påsk i Eritrea och Sverige
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I denna arbetsområde arbetar vi muntlig och skriftligt med högtiden ``påsk`` i hemlandet Eritrea och traditioner kring dess. Dessutom ska vi göra jämförelser med den svenska påsken.

Innehåll

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna:

 • Redovisa om den Eritreanska påsken 
 • Jämföra likheter och skillnader mellan den eritreanska och den svenska påsken
 • Beskriva hur man firar påsk i Eritrea

 

Undervisning och övning

För att nå målet kommer vi att arbeta genom att:

 • Ta reda på fakta om den eritreanska högtiden påsk och hur det firas.
 • Läraren guidar eleverna att använda olika fakta texter med länkar till internet.
 • Eleverna får använda sig av tankekarta och stöd ord för underlätta muntliga presentationer.
 • Diskutera påskfirande i olika kulturer och religioner.
 • Förbereda inför den muntliga redovisning. 

Vi kommer att arbeta i detta för 4 veckor - (v. 13 - 16)

 

För att hela processen med högtiden påsk blir färdig ska eleverna få jobba enskilt och i par:

 • Söka och sammanställa informationen och göra en presentation.
 • Under temaarbete ska eleverna få diskutera och förklara för varandra. 
 • Skriva en fakta text om högtiden påsk i Eritrea.

Bedömning

 

Efter avslutat tema ska eleverna kunna att:

  • Berätta vad en högtid är samt hur det firas i olika sammanhang. 
  • Nämna några högtider som firas där modersmålet talas. 
  • Redovisa om den eritreanska påsken.
  • Nämna några likheter och skillnader mellan den svenska och eritreanska påsken.
  • Känna igen en fakta text och en beskrivande text.

Uppgifter

 • Högtiden påsk i Eritrea och Sverige በዓላትን ፋሲካን ኣብ ኤሪትራን ሽወደንን

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6