👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Observationer vid skollunch vt.-22

Skapad 2022-03-15 12:44 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Vi observerar olika delar av lunchen för att tydliggöra elevernas nuvarande kunskaper samt bidra till en utveckling.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Bidra till att eleverna får möjlighet att skapa rutiner och bli mer självständiga i matsituationer. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

 • Observationer under skollunchen(Varierande observationsområden under olika veckor.)
 • Diskussioner på klassmöten om hur eleven kan gå vidare för ytterligare utveckling och självständighet.

 

Bedömning

 • Du har deltagit i lektionen.
 • Du har fått möjlighet att påverka och utveckla dina rutiner kring måltider.

 

Bedömningskriterier

Deltagit, arbetat med stöd och arbetat självständigt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  7-9
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3