👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar vt-22

Skapad 2022-03-16 07:05 i Kyrkskolan Borlänge
Uppdrag i ämnet teknik, produktutveckla glasögonbågar
Grundskola 6 Teknik
Glasögonen har haft stor betydelse för människan och har utvecklats under historiens gång. Nu ska du få lära dig mer om glasögonens historia och du kommer själv få i uppdrag att utforma glasögon anpassade till en specifik målgrupp.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta

Genom filmer, textläsning, bilder, undersökningar och diskussioner kommer vi att arbeta med:

 • Glasögonens uppbyggnad
 • Material på bågar
 • Hur gångjärnsmekanismen fungerar
 • Vilken betydelse glasögonen haft för människan genom historien
 • Hur glasögonen utvecklats
 • Utforma glasögon för en speciell målgrupp
 • Skiss och modellbygge av glasögon
 • Extra uppgift-framtidens glasögon

 

Tidsplanering

Vi kommer att arbeta med detta varannan torsdag under några veckor.

 

Begrepp

 • båge
 • skalmar
 • sadlar
 • gångjärn
 • monokel
 • binokel
 • linser

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • dina texter du skriver och lämnar in
 • hur du använder de tekniska begreppen vid diskussioner
 • hur utvecklad din modell är
 • dina skisser/ritningar

Uppgifter

 • Arbetsgång glasögon

 • Arbetsgång glasögonbågar vt-22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Glasögonbågar-Teknik

Bedömning Teknik

Insats krävs
E
C
A
Texter
Dina inlämningar saknas.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktion
Din modell saknas.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Skisser/Ritning/Vyer
Din skiss saknas.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Muntligt
Du deltar ej i diskussioner i mindre grupp eller i helklass.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.