👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Optik 8-CDIG VT22

Skapad 2022-03-16 08:22 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola F – 9
Optik är läran om ljusets utbredning och brytning (från grek. optikē) och är en gren av fysiken inom vilken förklaringar ges till olika optiska fenomen. Under det tidiga 1000-talet, skrev Alhazen (Ibn al-Haytham) Boken om optik (Kitab al-manazir) i vilken han undersökte reflexion och refraktion och föreslog ett nytt system för att förklara synlighet och ljus grundat på observationer och experiment.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 •     Förstå varför vi ser något i en viss färg
 •     Förstå att seendet kan luras
 •     Förstå hur ett spektrum uppstår och räkna upp färgerna i ordning
 •     Förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse
 •     Kunna något om det ljus som ligger utanför det synliga området
 •     Förstå att vi måste skydda oss mot ultraviolett ljus och röntgenstrålning
 •     Veta vad som är speciellt med laser
 •     Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel
 •     Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och veta hur de kan användas
 •     Kunna ljusets fart i vakuum och veta att den är lägre i glas och vatten
 •     Veta något om ljusets brytning i glasytor och hur ljus bryts och reflekteras i en vattenyta
 •     Veta något om fiberoptik
 •     Veta vad som händer när ljus passerar olika typer av linser
 •     Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel

  Lär mer
 •  
 • Kunna ordningen i hela elektromagnetiska spektrum
 • Veta något om hologram och 3D
 • Kunna konstruera bilder i olika typer av linser

Begrepp att kunna

 • Optik
 • Ljuskälla
 • Reflektera
 • Spektrum
 • Absorbera
 • Infrarött ljus
 • Ultraviolett ljus
 • Laser
 • Reflektionslagen
 • Konkav spegel
 • Konvex spegel
 • Fokus
 • Konvex lins
 • Konkav lins
 • Brännvidd
 • Översynt
 • Närsynthet
 • Hologram

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ett skriftligt prov.
 • Genomförande av laborationer.
 • Gör testuppgifter i Gleerups
 • Aktivt deltagande i undervisningen

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

 • Till varje delkapitel så hör det instuderingsuppgifter ("Testa dig" och "Förklara och resonera"). Dessa ska du alltid göra när du läser delkapitlet.

 • Veckoplanering finns tabell nedan

 • Översiktlig planering i Gleerups fysik

 • Till arbetsområdet får du också en begreppslista inne i TEAMS, som du ska fylla i. 

 • Utöver Gleerups och material i TEAMS så gör vi praktiska laborationer, och datorsimuleringar, för att bättre förstå fysiken.

 

OPTIK Veckoplanering

 

 

 

Vecka 

Moment 

Uppgift 

Lab1  

Lab2 

Begrepp 

11 

LjusFärger 

 

Synligt ljus  

ID: a355 

Ljus som ögat inte ser  

ID: a923 

 

Testa dig, Förklara och resonera99.1  

9.2 

Undersök 1 – Seendet 

 

ID: a873 

 
 

Optik 

ljuskälla  

reflektera  

spektrum  

absorbera 

komplementfärg 

RGB och CMYK  

ljusets hastighet  

polariserat ljus  

infrarött ljus  

ultraviolett ljus  

röntgenstrålning gammastrålning 

mikrovågor radiovågor  

laser 

12 

StrålarSpeglingar 

 

Ljus som strålar ID: a408 
Buktiga speglar ID: a239 

Testa dig, Förklara och resonera 9.3  

9.4 

 
 

Undersök 1 – Seendet 

ID: a873 

 

reflektionslagen  

infallsvinkel  

reflektionsvinkel 

genomskinlig, transparent  

ogenomskinlig, opak  

halvgenomskinlig  

diffus reflektion 

konvex spegel  

konkav spegel  

brännpunkt, fokus 

13 

Ljusets brytning 

 

Ljuset kan brytas 

ID:  a128 

Testa dig, Förklara och resonera 9.5  

Labb Laser Kit del 1 

 
 

brytning  

brytningsvinkel  

normal  

brytningsindex  

optisk täthet  

totalreflektion  

konvex lins  

konkav lins  

brännvidd, fokallängd  

 

14 

Linser & Glasögon 

Linser ID: a198 

Testa dig, Förklara och resonera 9.6  

 
 

Labb Laser Kit 

del 1 

 
översynt  

närsynt  

ålderssynt  

astigmatism 

 

15 

Påsklov 

 
 

 
 

 
 

 
 

16 

Elektromagnetisk strålning och ozonlagret 

 

Elektromagnetisk strålning ID: a499 

Hållbar utveckling  

ID: a590 

3D iD: a989 

Testa dig, Förklara och resonera 9.7  

9.8  

9.9 

 
Labb Laser Kit del 2 

 
 

 
foton  

pixel  

hologram  

ljusstyrka  (candela, cd)  

Ljusflöde (lumen) 

 

Skugga (umbra) och halvskugga (penumbra) 

 

17 

 
Repetition 

 

Sammanfattning ID: a587 

Repetition ID: a287 

 
 

 
 

 
Labb Laser Kit del 2 

 
 

18/19 

 
Prov EFGI v. 18 

Prov ABCD v. 19 

 
 

 
Grupp-arbete missupp-fattningar 

 
 

 
 

20 

Grupparbete om vanliga missuppfattningar 

 

 

Grupp-arbete missupp-fattningar 

 

 

 

 

 

E- kunskapsnivåcheckuplista 
 

 • Infrarött ljus kallas också värmestrålning. Vi kan inte se infrarött ljus. 

 • Ultraviolett ljus är osynligt för oss.  

 • Röntgenstrålning går genom hud och muskler. Gammastrålning ligger utanför röntgenstrålning i spektrum.  

 • Mikrovågor och radiovågor ligger utanför infrarött ljus i spektrum. 

 • Laser är ljus av en enda våglängd som svänger exakt i takt. 

 • Reflektionslagen: Reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln. 
  Bild: Illustration. Reflektionslagen 

 • En konkav spegel reflekterar parallella strålar mot brännpunkten. 

 • En konvex spegel reflekterar parallella strålar som om de kom från en punkt bakom spegeln. 

 • En ljusstråle bryts i I övergången mellan olika medier, typ luft och vatten.En konvex lins bryter samman parallella strålar mot brännpunkten. 

 • En konkav lins sprider parallella strålar som om de kom från en punkt bakom linsen. 

 • Närsynta personer behöver konkava glasögon. Översynta personer behöver konvexa glasögon. 

 • Hållbar utveckling: 
  Ozonskiktet hindrar den farligaste delen av UV-ljuset att oss. grund av utsläpp har ozonskiktet tunnats ut.