👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 4B kap.9 VT 2022

Skapad 2022-03-16 14:42 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Multiplikation

- Att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental
- Multiplikation med två, tre och fyrsiffriga tal
- Kort division

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med dator och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

 

Begrepp:

Multiplikation, division, kort division, produkt, täljare, talsortsräkning, rest, uppställning, faktor, nämnare, kvot

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 4B kap.9 VT 2022

Multiplikation och division

Nivå 1
På väg att ha godtagbara kunskaper men behöver öva mera på detta.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental
Multiplikation med två, tre och fyrsiffriga tal
Kort division