👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening comprehension year 6

Skapad 2022-03-16 14:45 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vilka språkliga strategier behövs för att uppfatta innehållet i talat språk? Hur tränar jag på ett sätt som gör att jag utvecklar min hörförståelse?

Innehåll

Engelska 6a & 6b 

Planering v.11-14 vt-22

Genom undervisningen ska du ges förutsättning att utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Strategier för att uppfatta innehållet i talad engelska.

  •  

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Under ett par veckor kommer du få lyssna på olika engelsktalande program och träna dig på att lyssna samt tillsammans med andra berätta och diskutera kring det du har lyssnat på. Vi utgår från bland annat nyhetsprogrammet Newsreel Easy (Urplay.se).

Du kommer också få träna din hörförståelse utifrån Skolverkets diagnosmaterial avsett för årskursen. Du lyssnar till olika dialoger och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. 

 

Vad bedöms?

Deltagande på lektionstid när vi lyssnar tillsammans där du efter lyssnandet deltar i samtal och diskussioner samt resultatet på diagnosmaterialet från Skolverket.

 

Uppgifter

  • Diagnos hörförståelse v.11-12

Matriser

En
Listening comprehension

Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo med kontinuerlig stöttning. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med hjälp agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven behöver stöttning för att förstå innehållet i det talade språket.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehålet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan elever i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehålet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan elever i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.