👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag hittar platser och information

Skapad 2022-03-16 15:00 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen
Jag lär mig använda karta och att hitta information i och runt skolan.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och olika platser. Eleverna får lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

 

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Hitta platser på skolgården & i skolan med hjälp av karta eller foton

Hitta information om skolan genom att söka upp platsen där svaret finns att få (ex matsedel, öppettider hos skolsyster)

Var skolans bibliotek finns och exempel på olika sorters böcker att låna

Använda ord & begrepp som exempelvis: karta, bibliotek

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Utelektioner med olika uppgifter som handlar om att hitta på karta eller hitta information runt skolan. Vi har flera lektioner på skolans bibliotek där vi tränar på att hitta böcker inom olika genrer. 

När vi tränar på att förstå & använda karta har vi dels en karta från google maps och dels foton på platser.  

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Din medverkan i att hitta platser och följa karta/foton. 

I samtal om karta, bibliotek, vägval m.m. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda vägbeskrivningar för att orientera sig och för att visa på någon plats i närmiljön med betydelse för eleven.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället och hur de kan användas.
  SO   3
 • Eleven kan medverka i att söka information om samhället från givna källor.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3