👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

H22 - och Eldar

Skapad 2022-03-16 15:09 i Svalans Astma/Allergiförskola Helsingborg
Förskola
Att skapa hållbart så väl i konstruktion som i relation. Gemenskapen och den demokratiska värdegrunden och olikheter bli grunden till gemenskap. Superhjälten Eldar tycker att vi ska hjälpas åt och vara snälla mot varandra.

Innehåll

                                                                                                     

“Jag heter Eldar och jag brinner för gemenskap, rättvisa och kärlek. Jag älska alla människor, barn, tonåringar, vuxna och till och med de gamla. Jag vill att alla ska vara tillsammans och tycker inte att någon ska behöva vara ensam eller utanför. Nej, hade jag fått bestämma så hade jag utrotat krig, mobbing och orättvisa. Sen tycker jag att solkraft och energin i eld och värme är riktigt häftigt. Jag bor på Drottninghög och när du hälsar på kan du få se hur vi bygger för att vi alla ska trivas tillsammans.” 

 

Globala målen: 8, 9, 10, 12  https://www.globalamalen.se/ 

 

Eldar arbetar för att alla människor ska trivas och demokrati är grunden. 

I undervisningen reflekterar vi kring:

- Hållbarhet, vad är det? Vad behöver vi på förskolan för att alla ska trivas och kunna leva tillsammans?

- Hur kan vi skapa tillsammans ? 

 

Syfte:

Vi vill skapa en gemenskap i gruppen.

 Undervisning:

Vi leker lekar, kommunicerar, dansar och skapar tillsammans.

 Mål:

 
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt samspel, samarbete och lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18