👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn åk 5

Skapad 2022-03-16 15:29 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola F – 9 Slöjd
Du ska lära dig grunderna till korsstygn som är ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi. Därefter ska du välja ett valfritt motiv att brodera.

Innehåll

 

Konkretisering (Vad ska du lära dig/Vad ska du träna? och Hur ska vi gå till väga?)

 • Lära dig att brodera korsstygn, kunna följa en korsstygnsmall och översätta den till aidaväven genom att brodera. 
 • Öva på att arbeta med en arbetsprocess, idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
 • Öva på att använda slöjdspecifika begrepp.
 • Vi börjar gemensamt med att se vilka verktyg och redskap som hör till tekniken (aidaväv, trubbig brodernål, olika broderi garner)
 • Lära oss mer om grunderna i korsstygnsbroderi. Tittar på hur mönstren är uppbyggda. 
 • Därefter väljer du själv ett motiv att brodera.
 • Du ska under arbetet öva på att använda dig av ord och begrepp som ingår i arbetsområdet och sedan använda dessa när du berättar om vad du lär dig.

 

Filmer att titta på när du ska lära dig.

Korsstygn  vågräta och lodräta

Korsstygn - fästa tråden (Del 5)

Korsstygn - från start till mål (Del 1-6)

Korsstygn Läsa mönster

 

exempel på ett motiv (varje ruta är ett kryss i broderiet)

24 23 22 2 20 1 ; 1 「 
; 一 5 14 13 12 11 10 9 
一 十 
4 2 一 1

 

 

Bedömning (Vad? och Hur? Vad ska man kunna och Hur ska man visa att man kan det tex genom prov.)

 • Hur väl du klarar att brodera korsstygn.
 • Hur väl du kan följa en korsstygns mall och översätta den till aidaväv.
 • Hur du hanterar verktyg och använder materialen.
 • Hur du driver ditt arbete framåt och hur väl du arbetar självständigt.

 

Syfte(ur Lgr 11)(Förmågorna) 

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

Matris/Kunskapskrav (1-9) måste hänga ihop med bedömningen. Även här behöver kan man konkretisera.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.