👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2

Skapad 2022-03-16 15:31 i Änggårdsskolan Linköping
Tema: Kroppen
Grundskola 2 Svenska Biologi NO (år 1-3)
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt.

Innehåll

Mål:

 Du berättar om människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Du får möjlighet att lära dig om:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien och motion för att må bra.
 • Om människans organ och kroppsdelar.
 • Om blodomloppet, skelettet, nervsystemet, muskler och sinnen.

Du kommer få möjlighet att:

 • Diskutera vad kroppen behöver för att må bra.
 • Titta på faktafilmer om kroppen.
 • Delta i diskussioner.
 • Läsa/lyssna på texter om kroppen.
 • Skriva faktatext.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Ta del av naturvetenskapliga undersökningar.

Vi kommer att bedöma:

 • Att du kan berätta om vad hälsa är samt något som påverkar hur vi mår.
 • Att du skriftligt eller muntligt i stora drag kan förklara hur kroppen fungerar.
 • Att du deltar i diskussioner och samtal.

Begrepp:

Hjärta, hjärna, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, motion, hygien.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3