👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen:barnets bästa

Skapad 2022-03-16 15:54 i Gómorronsol Skellefteå FSK/GR
Förskola
Barnets bästa

Innehåll

Grön påse: namnsång

Gul påse: vi läser Barnets bästa och har boksamtal kring boken och varför barnen inte kan bestämma i allt.

Röd påse: Gubben gran, Jan banan

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18