👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria

Skapad 2022-03-16 15:47 i Bergslenagymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasiesärskola Konst och kultur
Konst genom historien

Innehåll

 
Vi kommer att lära oss mer om olika konstnärer från historien under några veckor.
 
Vi kommer också lära oss om olika konstepoker, kända konstverk, symbolik och bildtolkning.
 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- se och prata om olika konstverk i vår konsthistoria

- lära sig om vad en parafas kan vara och göra en egen

- ta del av varandras arbeten

- presentera sitt arbete och beskriva  

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer:

- hur du jobbat under arbetets gång, hur drivande du varit i din framställning

- hur du kunde beskriva och presentera ditt arbete utifrån syftet

- helheten; ide- överväganden- framställning- reflektion

 

 
 

Uppgifter

 • Konsthistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om konst- och kulturbegreppets olika innebörder.
  Koo
 • Kunskaper om konst och kulturyttringar med exempel från olika epoker.
  Koo
 • Förmåga att tolka konst- och kulturyttringar och hur de samspelar med samhällsutvecklingen.
  Koo
 • Centralt innehåll
 • Begreppen konst och kultur.
  Koo  -
 • Genrer och stilistiska drag i konstarter från olika epoker.
  Koo  -
 • Kulturyttringar genom tiderna, såväl konventionella som olika subkulturer.
  Koo  -
 • Upplevelse och tolkning av samt samtal om olika former av konst- och kulturyttringar. Hur konst- och kulturyttringar samspelar med samhällsutvecklingen.
  Koo  -