👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2022-03-16 16:17 i Ättekullaskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet får du lära dig om vattnets egenskaper och kretslopp. Du kommer få lära dig om luftens egenskaper och sammansättning. Du kommer också få lära dig att rita enkla
Grundskola 4 Kemi
Luft och vatten är viktigt och ett måste för att liv ska kunna existera! Luft finns men det syns inte. Hur kan man egentligen veta att luften finns och vad finns i luften? Vatten är jordens vanligaste ämne. Vatten är som sagt ett måste för att vi ska kunna överleva, men hur mycket vatten använder vi egentligen på en dag, vecka, månad? Kan vattnet ta slut?

Innehåll

Innehåll och mål:

I det här arbetsområdet får du lära dig om:

Vattnets egenskaper, t.ex: aggregationstillstånd (vattnets olika former), ett bra lösningsmedel, livsviktigt, 

Vattnets kretslopp

Vattnets beståndsdelar (väte och syre)

Luftens egenskaper, t.ex: luft väger, luft tar plats, varm luft, kall luft, lufttryck

Luftens beståndsdelar (kväve, syre, ädelgaser)

 

Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:

-söka naturvetenskaplig fakta

-använda dina kunskaper i texter och andra redovisningsformer

-kunna delta i diskussioner, framföra sin åsikter och lyssna på andra

-kunna utföra enkla undersökningar

- viktiga begrepp som har med luft och vatten att göra, t.ex: Luftens sammansättning, luft tar plats, luft väger, lufttryck, fotosyntes, kondensation, avdunstning, varm och kall luft, kretslopp, olika vatten, vattenverk, reningsverk, atomer, molekyler

 

Såhär arbetar vi:

Vi kommer att söka fakta i filmer från bland annat SLI.  

Vi kommer att diskutera begrepp och naturvetenskaplig fakta, enskilt, par och i grupp.

Vi kommer att utföra enklare experiment.

Vi kommer arbeta med aktiviteter på arbetsblad.

Du kommer att göra ett skriftligt prov. 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

- Deltar i diskussioner

- Svarar på frågor till korta faktafilmer, på arbetsblad om vatten och luft och i olika diskussioner

- Arbetar på lektionen med olika övningar

- Instuderingsfrågor om vatten och luft

- Gör ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kunskapskrav åk 4 vatten och luft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppbyggnad och egenskaper hos vatten
Samtala, förklara, se samband
Jag kan beskriva någon egenskap och ge något exempel på vad vatten består av, t.ex: vatten består av olika atomer som tillsammans bildar en vattenmolekyl. Vattnet har olika former bidrar till liv på jorden
Jag kan beskriva några egenskaper och förklara mer ingående om uppbyggnaden, t.ex: att vatten är en kemisk förening som består av atomerna väte och syre som tillsammans bildar en vattenmolekyl. Vattnets olika former (fast, flytande, gas). Vattnets densitet: att varmt vatten är lättare än kallt och hur molekylerna ser ut.
Jag kan förklara flera egenskaper och tydligt beskriva uppbyggnaden, t.ex: att vatten är en kemisk förening som består av atomerna väte och syre (2 väteatomer och 1 syreteatom=1 vattenmolekyl + illustrera och visa att du kan den kemiska formeln. Du kan beskriva flera olika egenskaper, t.ex: aggregationstillstånd, densitet, ytspänning och kunna se samband mellan dessa begrepp och sådant som sker i naturen (fotosyntes)
Begrepp, vatten
Jag kan något viktigt begrepp som har med vatten att göra, t.ex avdunsta, kondensera, kretslopp, samt säga något om dess betydelse
Jag kan förklara några viktiga begrepp. Du kan också använda dessa begrepp när du förklarar fotosyntes, kretslopp.
Jag kan förklara och använda flera olika begrepp som har med vatten att göra, t.ex: aggregationstillstånd, densitet, ytspänning. Du kan också använda korrekta begrepp när du ska förklara olika samband i naturen, t.ex: förbränning, kretslopp
Uppbyggnad och egenskaper hos luft
Samtala, förklara, se samband
Jag kan förklara något om luftens uppbyggnad och egenskap, t.ex: att luften är en blandning av olika gaser och att luft väger och att luft tar plats
Jag kan förklara några egenskaper och tydligare beskriva vad luften består av, t.ex: kväve, syre, ädelgaser =(jordens atmosfär) och förklara begreppen "luft finns, väger och tar plats" Du kan också förklara skillnaden på varm och kall luft.
Jag kan förklara att luften är en gasblandning och vilka gaserna är. Du kan berätta om flera olika egenskaper och hur detta kan relatera till t.ex fotosyntes, förbränning.
Begrepp, luft
Jag kan använda något viktigt begrepp som har med luft att göra
Jag kan förklara flera viktiga begrepp, du kan också använda dessa begrepp när du förklarar olika saker
Jag kan förklara och använda flera olika begrepp, du kan också använda korrekta begrepp när du ska förklara vattnets egenskaper/uppbyggnad och när du ser olika samband i naturen