👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoresan år 8 VT 2022

Skapad 2022-03-16 20:28 i Svanberga skola Norrtälje
Detta arbetsområde
Grundskola 8 Biologi Kemi
I arbetsområdet Hälsoresan kommer du att lära dig mer om vad din kost består av och hur du ska äta näringsriktigt. Vi kommer också att arbeta med hur din kropp är uppbyggd med olika organsystem och hur dessa fungerar och samverkar.

Innehåll

Tidsperiod:

        v. 11-18

 Vad ska jag lära mig?

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion.
 • Hur och av vad vår föda är uppbyggd av.
 • Hur olika organsystem i kroppen fungerar och samarbetar.

Hur ska jag visa det? 

 • Du deltar efter bästa förmåga.
 • Du arbetar med, och lämnar in de teoretiska hälsouppgifterna.
 • Du genomför de kunskapskontroller vi kommer ha under arbetsområdet 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Vi kommer att:

- Gå igenom matens kemi - Vad består vår mat av (Bi, Ke)

- Lära oss om olika organsystem i vår kropp (Bi).

Ord och begrepp:

Här är några av de ord och begrepp ni kommer att stöta på under arbetets gång:

 • Kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler och spårämnen.
 • Matspjälkning, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm,lever, galla, bukspottkörtel, tunntarm, tjocktarm, ändtarm.
 • Hjärta och blodomlopp, lilla och stora kretsloppet,artärer, vener, kapillärer, puls, blodtryck.
 • Andningsorgan, lungor, luftrör, lungblåsor, diafragma.
 • Utsöndring, njure, urinblåsa

 

Uppgifter

 • Måltider under en dag

 • Energidryck

 • Laboration andning och puls

 • Måltider under en dag

 • Måltider under en dag

 • Laboration vaniljkräm och saliv

 • Laboration vaniljkräm och saliv

 • Laboration om andning och puls

 • Laboration om andning och puls

 • Uppgiften energidrycker

 • Uppgiften energidrycker

 • Uppgiften energidrycker

 • Saliv och vaniljkräm

 • Kostråd för god hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Kunskapskrav biologi och kemi

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Samtala om och diskutera hälsa
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska och kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska och kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska och kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ny aspekt
Resonera om kemiska processer i människan
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.