👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Spanska Pedagogisk planering En el restaurante

Skapad 2022-03-16 21:28 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig hur man beställer mat på restaurang. Vi repeterar även klockan och futurum.

Innehåll

Mål

 • ord och fraser för att gå på restaurang
 • verbet querer
 • repetition av futurum (ir a + infinitiv)
 • klockslag (¿a qué hora?)
 • prepositioner och lägesord
 • uttal av O och U
 • lite om mat och matvanor i Spanien

Arbetssätt 

 • Gemensam textläsning
 • Öva glosor på quizlet
 • Grammatikgenomgångar
 • Skriftliga och muntliga övningar

Studiematerial

 • Digilär (Colores)
 • Eventuellt texter från Vale
 • Quizlet
 • Youtubeklipp

Examination

 • Skriftligt prov (läs- och hörförståelse, skrivuppgift) Preliminärt 11 och 12 maj
 • Dialoger 

Bedömning

 • Enligt kunskapskraven nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9