👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2022-03-16 22:13 i Trollsländans förskola Köping
Förskola
Vi har utgått från barnens intressen och planerat för ett tema med kroppen.

Innehåll

INNEHÅLL

Barnens intresse och nyfikenhet får vara med och styra detta tema. 

SYFTE

Vårt mål är att barnen ska lära sig och utveckla kunskaper om sig själva. Vi vill även att barnen ska få kännedom om kroppsdelar efter egen förmåga. 

BEGREPP

Barnen ska få kunskap om sin kropp och lära sig kroppsdelar, genom rim, ramsor, sånger, samtal och att vi tydliggör för barnen vart kroppsdelarna sitter och vad dom heter. 

METOD 

På ett lekfullt sätt ger vi barnen kunskap om kroppen. Temat går som en röd tråd genom många aktiviter under dagen. Vi pratar om kroppen i samlingen genom rim, ramsor och sång, liksom vardagssituationer som blöjbyten, på och avklädning i hallen. Vi kommer också att skapa i ateljén kring temat. 

Vi tänker även att vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av språk, matematik, natur, socialt samspel och rörelse där barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära om sig själva och hur deras kropp fungerar. 

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar genom att lägga ut på lärloggen. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18