👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2022-03-17 06:59 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska
Faktatexter kan vara beskrivande eller förklarande. Syftet med faktatexter är att läsaren ska få kunskap om olika områden. Vi inleder med att skriva en faktatext om ett djur. Strukturen är den här gången det viktiga. Du börjar med att skapa en tankekarta om det djur du valt. Nästa steg blir att skriva din faktatext.

Innehåll

Beskrivande faktatexter

Beskrivande faktatexter är texter som t.ex beskriver djur, länder, klimat, eller vår svenska historia.

Förklarande faktatexter

Förklarande faktatexter är texter som förklarar fenomen (t.ex vattnets kretslopp) eller hur något fungerar( t.ex blodomloppet)

Undervisningen

Den här typen av texter möter du i SO- och NO-undervisningen. Syftet med texterna är att läsaren ska få kunskap om olika områden. Du ska sedan även redovisa vad du lärt genom att muntligen redovisa/ berätta inför klassen. 

Vi kommer att träna på;

  • Hur faktatexter är uppbyggda - STRUKTUREN
  • Hur du bygger upp bra meningar.
  • Att leta fakta från olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Strukturen

  • Rubrik
  • Inledning
  • Beskrivningar/förklaringar indelade i stycken.
  • Bilder, kartor och diagram som förstärker texten.

 

Texter du skriver bedöms utifrån:

Innehåll: Du följer strukturen ovan. Du har med relevant och bra fakta.

Struktur: Hur väl strukturerad texten är. Om texten är indelad i stycken med underrubriker. 

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning rätt.

Du får i tabellen längst ner reda på hur långt du har kommit i din förmåga att skriva faktatexter

och vad du kan tänka på nästa gång du skriver en berättelse.

Uppgifter

  • Faktatext om ett djur

Matriser

Sv
Faktatext

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
INNEHÅLL
STRUKTUR
SPRÅK
SKRIVREGLER
KÄLLHÄNVISNING