👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2022-03-17 07:24 i Domnarvets skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig om vinklar. Du får lära dig att förstora och förminska föremål.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna

- avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

- namnen på olika månghörningar

- förstå vad som menas med förstoring och förminskning

- förstå och använda skala

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4B, Geometri

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 8
Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Namnen på olika månghörningar
Förstå vad som menas med förstoring och förminskning
Förstå och använda skala