👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desert Island 07E

Skapad 2022-03-17 07:52 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Desert Island, ett arbete för att träna muntlig och skriftlig förmåga på engelska
Grundskola 8 Engelska
Ett skriftligt och muntligt projekt där du utgår från att du hamnat på en öde ö. Du ska i olika kapitel skriftligt berätta om livet på ön och den eventuella hemresan därifrån. Du samtalar endast på engelska under projektets gång. Du bedöms på en förmåga: muntligt och du tränar på skriftlig förmåga. Kamratfeedback och bedömning ingår.

Innehåll

Arbetsområde:

During a few weeks we are going to work with a project called: Desert Island.

Arbetsgång:

* Gå igenom planeringen: Desert Island och diskutera med din arbetskamrat.

* Starta ett gemensamt drive dokument där ni turas om att skriva er berättelse. OBS! Var noga med att turas om att skriva på er egen dator/inloggning för vi lärare ser ju vem som skrivit vad och när. Vi vill ju se att ni båda varit aktiva i arbetet.

* Skriv ett kapitel i taget och håll hela tiden en levande diskussion på engelska om vad som ska hända.

Efter några kapitel ska ni låta era responsgrupper (peer respons group) läsa er text och ni läser deras. Se om ni hittar punkter där de kan förbättra sin text och se om era kamratresponsare har några bra tips till er! Fixa till i så fall. Two stars and a wish!

För att hålla koll på att ert arbete framskrider som det ska kommer jag be er lämna in vid ett par tillfällen.

Den sista uppgiften: Therapy session kommer du att göra ihop med en av eleverna i din peer respons group. Ni spelar in på screencastify, lägger klippet i er engelskamapp och lämnar in på rätt uppgift.

Presentation och grupper kommer finnas på uppgift: Desert Island, unikum

 

Kapitel att jobba med:

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 4b (optional)

Chapter 5

Chapter 6

 

 

 

Konkreta mål:

Målet med uppgiften är att du ska utveckla två förmågor: muntlig och skriftlig.

I det här arbetet tränar du på att skriva längre text ihop med en kamrat och under arbetets gång tränar du på att hela tiden prata och diskutera arbetet och era idéer på engelska.

Bedömning: 

 

Självklart tittar jag på hur ni skriver men för ren bedömning kommer en uppföljande individuell skrivuppgift senare. Så det viktigaste här blir den muntliga anslutande uppgiften: Det muntliga under arbetets gång och Therapy session.

Så muntlig bedömning är den viktigaste på Desert Island.

Undervisning:

Klassen jobbar tillsammans i par (eller tre) och skriver och diskuterar. Varje par har också en "Peer response group" (kamratresponsgrupp).

Ni skriver ett kapitel i taget. Så läs inte kapitel 2 innan ni är klara med kapitel 1.

Vid några tillfällen kommer ni få läsa er responsgrupps text och ge "Two stars and a wish". (två bra saker och något ni önskar att de skulle berätta mer om eller fixa till).

När hela texten är färdig kommer du att få göra den muntliga, avslutande uppgiften: Therapy Session tillsammans med en elev ur din responsgrupp.

 

Uppgifter

 • Desert Island - writing groups, 06f - hand in chapter 1 and 2 here!

 • Writing groups, Desert Island, 06e

 • Desert Island; Chapter 1+2 - hand in here!

 • Desert Island - hand in Chapter 3 - 4 here!

 • Desert Island Chapter 5 - hand in here!

 • Desert Island - hand in chapter 3 - 4 here!

 • Desert Island- hand in chapter 5 here - the last chapter to write!

 • Desert Island Chapter 3-4

 • Desert Island

 • Screencastify: testing

 • Therapy session: hand in your clip

 • Screencastify testing

 • Therapy sesssion

 • Therapy session

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt, i viss mån begripligt och i någon mån sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Formulera sig anpassat
Eleven formulera sig även med något flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och mycket enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare
Ny aspekt
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven i någon mån välja och använda sig av i någon mån fungerande strategier som i viss mån löser problem i och något förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt