👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 vt -22 Människokroppen 5A

Skapad 2022-03-17 08:56 i Kärna skola Linköping
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi
Under detta arbetsområde kommer vi lära oss om människokroppen. Du kommer lära dig flera begrepp samt processer som sker i kroppen t.ex. matspjälkningen, andningen och blodets cirkulation. Du kommer få kunskaper om hur bl.a. hjärtat, musklerna och skelettet fungerar. Vi börjar med den minsta enheten, cellen. Innehållet i detta område är viktigt för att du ska få en förståelse och intresse för människokroppen och hur den fungerar. Genom en ökad förståelse ska du också kunna ta ställning i frågor som rör hälsa.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Berätta om cellen, kroppens minsta byggsten och kunna ge exempel på olika typer av celler och deras funktioner.
 • Förklara cellandning (förbränning).
 • Olika organs namn, utseende och placering (t ex huden, rörelseorgan, andningsorgan, cirkulationsorgan, matspjälkningsorgan, hjärna och nerver).
 • Förklara hur organen fungerar och samverkar i några av kroppens olika organsystem (t ex matspjälkningen, andningssystemet, hjärtat och blodomloppet samt nervsystemet).

 • Beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas/behandlas
 • Reflektera kring frågor som rör hälsa med hjälp av dina kunskaper om människokroppen.

För att lära dig kommer du att:

 • Se på filmer.
 • Läsa olika texter, titta på modeller och bilder.
 • Samtala och diskutera.
 • Anteckna och svara på frågor skriftligt, enskilt eller i grupp.
 • Få göra experiment med kroppen.
 • Träna på olika begrepp inom området.
 • Skriva texter om kroppens olika system.

Du visar vad du kan när:

 • Du söker och hittar information från olika källor.
 • Du deltar aktivt i olika diskussioner (i liten grupp/helklass).
 • Du svarar på olika uppgifter/läxförhör/tester.
 • Du redovisa muntligt/skriftligt hur olika organ fungerar.
 • Du tar ställning i frågor som rör hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kroppen

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Kunskap om kroppens organ
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om kroppen organ: - kan namnge och placera ut de viktigaste organen. - kan beskriva funktioner hos några av organen på ett mestadels fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om kroppens organ: - kan med säkerhet namnge och placera ut dem. - kan beskriva funktioner hos organen på ett väl fungerande sätt.
Kunskap om cellen
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om cellen och kan ge exempel på några olika celler i kroppen.
Du har goda kunskaper om cellen och kan ge flera exempel på olika typer av celler i kroppen.
Kunskap om förbränning (cellandning)
Du har ännu inte visat detta.
Du kan förklara förbränning (cellandning) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara förbränning (cellandning) på ett väl fungerande sätt.
Kunskap om samband mellan organen
Du har inte visat detta ännu.
Du har grundläggande kunskaper om några av organsystemen. Du använder till viss del begrepp för att beskriva hur organen samverkar i systemet. T.ex. hjärtat och blodomloppet, matspjälkningen eller andningssystemet.
Du har goda kunskaper om kroppens olika organsystem. Du använder många begrepp för att förklara hur organen samverkar i ett system och till viss del också hur hur olika organsystem samverkar med varandra, t ex andningssystemet och blodomloppet
Kunskap om några vanliga sjukdomar.
Har ännu inte visat detta.
Du känner till någon sjukdom och hur den kan förebyggas/behandlas.
Du känner till några vanliga sjukdomar som kan drabba kroppen och kan ge förslag på hur dessa kan förebyggas och behandlas.
Samtala om och diskutera enkla frågor om hälsa.
Du har inte visat detta ännu.
Du kan ställa någon fråga, framföra och/eller bemöta någon åsikt som till viss del för samtalet framåt.
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.