👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel gitarr

Skapad 2022-03-17 09:22 i Everöds skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Musik
Ackordspel till låten "Halo" av Beyoncé i G dur.

Innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att ni elever utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska ni ges möjlighet att utveckla kunskap att använda musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Ni kommer att få lära er att spela ackorden G, Am, Em och C. Detta är en rundgångslåt, så det är samma fyra ackord som upprepas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Ackordspel gitarr

F
E
C
A
Spela och ackompanjera
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven når inte kunskapskravet.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven spela på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa och uppmärksamma
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven når inte kunskapskravet.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Spela instrument
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven når inte kunskapskravet.
Eleven spelar gitarr i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven spelar gitarr i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven spelar gitarr i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Bearbeta och tolka till uttryck
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven når inte kunskapskravet.
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.