👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anläggning- Gröna ytor

Skapad 2022-03-17 09:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Anläggning
Anläggning- Gröna ytor

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Anläggningsarbeten för gröna ytor, till exempel anläggning av gräsmatta.
 • Skötsel och underhåll av gröna ytor och planteringar.
 • Marklagrens uppbyggnad och jordarters egenskaper.
 • Arbetsgången vid anläggning av yta för betongmarksten.
 • Dimensionering och val av material, till exempel betong och natursten, vid trädgårdsanläggningar.
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Olika ekologiskt hållbara lösningar inom trädgårdsanläggning och skötsel.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Uppgifter

 • Mb5

 • Mb4

 • MB3

 • MB2

 • MB1