👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2022-03-17 09:38 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 6 Matematik
Inom arbetsområdet algebra så kommer du få lära dig att räkna med bokstäver.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen - elevernas mål

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna:

 • skriva, tolka och förenkla matematiska uttryck med bokstäver
 • lösa enkla ekvationer
 • upptäcka och använda mönster och samband
 • använda strategier vid problemlösning

Så här kommer vi att arbeta

 • föreläsningar,
 • laborativt arbete, (Rädda ekvationerna)
 • på datorn med bl.a. "www.nomp.se"
 • gruppuppgifter,
 • eget arbete,
 • diskussioner,
 • läxor, och
 • skriftliga diagnoser under arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Algebra

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Du kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt sätt.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.