👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 2

Skapad 2022-03-18 12:44 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi kommer att följa pojken Axel som flyttar till Senegal med sin familj.

Innehåll

Syfte och mål

Vi kommer att träna:

  • Att uttrycka oss med regelbundna verb och oregelbundna verb i nutid och framtid (aller + grundform)
  • Att uttrycka oss med regelbunden verb i då tid ( passe compose)
  • Att kunna siffror och klockan.
  • Att kunna adjektiv böjning och placering.

Arbetssätt

  • Ta del av lärargenomgångar.
  • Arbeta med läromedlet Un été très cool. 
  • Lyssna på och läsa texter av olika slag.
  • Lyssna på ljudinspelningar.
  • Utföra talövningar genom konversation/rollspel/lekar.
  • Skriva enklare meningar/texter om relevant ämne.

Bedömning

Förmågorna tala, skriva, höra, läsa kommer att bedömas vid bedömningstillfällen samt kontinuerligt under lektionstid.

Matriser

steg 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Du behöver fortfarande träna för att förstå innehållet i enkla texter. Du behöver fortfarande träna för att förstå budskap och instruktioner i enkla texter. Du beskriver eller kommentera inte innehållet i texter.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du kan följa ​budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.
SKRIVA
Du behöver fortfarande träna på att använda olika fraser och meningar när du skriver olika texter. Du måste fortfarande träna på att använda ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter med fraser och meningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter med fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare och blir förstådd när du skriver till andra. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
LYSSAN
Du behöver fortfarande träna för att förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt. Du behöver fortfarande träna för att kunna följa budskap och instruktioner. Du beskriver eller kommenterar inte innehållet i talat språk.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt samt kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt samt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt.
TALA
Du behöver fortfarande träna för att kunna följa budskap och instruktioner. Du beskriver eller kommenterar inte innehållet i talat språk. Du behöver fortfarande träna på att använda ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.