👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2022-03-21 16:07 i Parkskolan Kristianstad
Vi kommer under de närmaste veckorna arbeta med argumenterande texter. Vi kommer titta på hur en argumenterande text är uppbyggd med åsikt, för- och motargument, bakgrund och sammanfattning. Vi kommer att arbeta med de språkliga dragen som är kopplade till argumenterande texter t.ex. bindeord, känsloladdat språk, överdrifter, synonymer och upprepningar. Arbetet kommer avslutas med att eleverna planerar och skriver en egen argumenterande text i form av en insändare.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under de närmaste veckorna arbeta med argumenterande texter. Vi kommer titta på hur en argumenterande text är uppbyggd med åsikt, för- och motargument, bakgrund och sammanfattning. Vi kommer att arbeta med de språkliga dragen som är kopplade till argumenterande texter t.ex. bindeord, känsloladdat språk, överdrifter, synonymer och upprepningar. Arbetet kommer avslutas med att eleverna planerar och skriver en egen argumenterande text i form av en insändare.

Innehåll

Pedagogisk planering - Svenska

Parkskolan

Viktiga begrepp: rubrik, inledning, avslutning, åsikt, argument, bindeord, textkoppling, signatur, slogan, överdrifter

 

Konkretisering - detta kommer du lära dig:

 • Hur en argumenterande text är uppbyggd med rubrik, inledning, argument och avslutning.
 • Hur man använder sig av bindeord (t.ex. sedan, vidare, för övrigt, för det första, därför att, eftersom).
 • Att skriva en insändare om (t.ex. att få längre sommarlov, att införa mer elevens val-tid i skolan eller att lägga konstgräs på grusplanen). 

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Genomgångar.
 • Jobba tillsammans i Klara Svenskan
 • Se på filmklipp.
 • Diskutera. 

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 • Förbereda och skriva egen insändare.

Uppgifter

 • Inlämning argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Når ej målen
E
C
A
Innehåll
Argument = varför jag tycker som jag gör.
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
Jag skriver minst två argument.
Jag skriver minst tre argument.
Jag skriver minst fyra argument.
Struktur
Rubrik, inledning och avslutning.
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
 • SvA  A 6
Min text har en rubrik, inledning och avslutning.
Min text har en intresseväckande rubrik, inledning och avslutning.
Min text har en intresseväckande rubrik, inledning och en sammanfattande avslutning.