👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsservice och samhällsfunktioner

Skapad 2022-03-21 17:00 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 4 – 6 Motorik Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi arbetar med vilka samhällsfunktioner och samhällsservice som finns i vår närmiljö.

Innehåll

Vi lär oss om polisen och vad de arbetar med.

Vi lär oss om brandkåren och gör studiebesök på brandstationen där vi möter brandmän.

Vi lär oss om bibliotek, bibliotekarie och besöker biblioteket.

Vi lär oss om ambulansen, ambulanssjukvårdare och läkare.

Vi lär oss om kollektivtrafiken, busschaufför och åker buss.

Vi avslutar temat med en gemensam utflykt tillsammans med B-klassen vi åker buss till Stenungstorg. Vi besöker biblioteket och vi letar upp polisstationen, apotek, kommunhus och vårdcentral.

 

När vi är klara med temat ska du:

 • Eleverna tar del av olika sagor/berättelser på olika sätt både som bok, digitala böcker både enskilt och tillsammans i klassen som handlar om de olika yrkesgrupperna.

 • Delta i att framställa bilder med olika tekniker och material.

 • Tillsamman tittat på filmer och sjungit sånger som handlar om de olika yrkesgrupperna och vad de gör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
  MOT  4-6
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9