👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord

Skapad 2022-03-22 10:37 i Bringsta skola Nordanstig
Likheter och skillnader på olika slags jord. Kompost med maskar.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under några veckors tid kommer vi att arbeta med ett tema om jord. Vi kommer att undersöka hur jord bildas och vad den kan innehålla. Eleverna undersöker vilka djur som kan finnas i jorden och tar reda på vad de kan ha för uppgifter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss, varför just detta?

Eleven ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv och naturen. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Varje lektion bygger på ett uppdrag.

Vi kommer att få göra förutsägelser och göra undersökningar.

Vi kommer att få lära sig om sand, humus och lera.

Vi kommer att göra en maskkompost och iaktta nedbrytningen av växter.

Vi kommer att undersöka hur frön gror i olika miljöer.

En del uppdrag kommer vi att göra gemensamt och en del parvis.

Eleverna kommer att dokumentera resultaten på arbetsblad som sammanställs till en jordbok.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du vet vad jord består av.

Du känner till olika jordsorter. Kan beskriva skillnaden mellan humus, sand och lera.

Du förstår jordens betydelse för de levande organismerna och för människan och

kan förklara hur en maskkompost fungerar.

Du visar förståelse för viktiga ord och begrepp, exempelvis nedbrytning. 

Du deltar aktivt i samtal.

Du kan beskriva dina resultat och dokumentera dessa i ord och bild. 

Hur du får visa vad du kan:

Vi kommer att arbeta med olika uppdrag gruppvis, vi ser på filmer, diskuterar, undersöker och laborerar med olika material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA-jord bedömningsmatris

BEDÖMNING

På väg mot målen
Jag har nått målen
Jag har nått målen
Ord och begrepp
jord, humus, sand, lera, kompost, kompostmask, laboration, provrör, bägare, pipett
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
Samarbeta
grupparbete fyra elever ansvarsfördelning inom gruppen utifrån givna instruktioner
du samarbetar när någon påminner
du samarbetar oftast men behöver ibland bli påmind
du samarbetar självmant
Observera och jämföra
du observerar och gör jämförelser när någon påminner
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör egna jämförelser
Tolka resultat
du får hjälp av någon att tolka dina resultat
du gör någon egen tolkning
du gör egna tolkningar av resultat och lyssnar till andras förslag
Dokumentera
utifrån givna instruktioner, alla i gruppen hjälps åt med formulering
du vill ha hjälp med förslag på dokumentation du tar med stöd och påminnelse tag i att dokumentera
du ger något förslag på dokumentation och med lite påminnelse och uppmuntran tar du ansvar och dokumenterar
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag. Du tar fullt ansvar för dokumentationen och använder dig av den för att repetera och komma i håg inför och under laboration
Fakta
Jord innehåller växter, djur och deras nedbrutna rester samt partiklar av olika storlekar av sand och lera.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) återge vad jord består av
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra. Du kan använda dig av faktan för att dra slutsatser ( tex jordar i olika delar av världen)
Fakta
Sand, lera och humus är de tre beståndsdelarna i jord. Deras egenskaper (kornstorlek, om det flyter/sjunker etc) kan beskrivas genom enkla tester.
du är förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet att de har olika egenskaper
du är förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet att de har olika egenskaper. Du känner till minst ett test som kan göras för att bestämma vad jordprovet består av
du är väl förtrogen med de tre beståndsdelarna och vet vilka egenskaper var och en har. Du förstår sambandet mellan egenskaper och de tester vi gjort. ( Tiita,känna, lukta, lyssna, smeta ut,rulla, flyta/sjunka)
Fakta
Daggmask och kompost! Daggmaskens betydelse för jorden.
du kan med stöd (t ex bilder, stödord) återge daggmaskens funktion och betydelse
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra
du har tillgodogjort dig denna fakta och kan återge den för andra. Du kan använda dig av faktan för att dra slutsatser ( t ex människans påverkan med kemikalier, fukt, kyla etc)