👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGENG05 Delmoment 9: Medical History

Skapad 2022-03-22 13:01 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Engelska
In this part of the course, you will present an inventor from psychiatry, medicine, or health care. You choose if it will be an essay or an oral presentation.

Innehåll

Medical history

-week plan

Week

Tuesday

Wednesday

18

Warm-up NP writing

NP del C, skriva

kl 8.30-10.30

19

NP del B, hör+ läs

kl 8.30-12.30

Medical history: introduction+ personal life

20

Medical history: working life/invention

Medical history: Own opinions

21

Medical history: finish

DEADLINE: Presentations/Film

22

 

FREDAG sista dag för inlämning ALLA rester

Uppgifter

  • Medical History

Matriser

Eng
ENGENG05 Delmoment 9: Medical History

Ännu ej godtagbara kunskaper/Underlag saknas
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Förståelse: källkritik
  • Eng  E
  • Eng  C
  • Eng  A
Visst innehåll: ämnet presenteras enligt den givna strukturen och innehållet presenteras utifrån frågeställningarna. Visar förståelse för några detaljer.
Ganska innehållsrikt: ämnet presenteras enligt den givna strukturen och innehållet presenteras utifrån frågeställningarna. Visar förståelse för fler detaljer.
Innehållsrikt: ämnet presenteras enligt den givna strukturen och innehållet presenteras utifrån frågeställningarna. Visar förståelse för många detaljer.
Formulera sig
  • Eng  E
  • Eng  C
  • Eng  A
Grundläggande ord- och frasförråd. Viss variation. Visst flyt. En del störande fel t ex osäker verbbehandling, interpunktionsfel. "Linking words" förekommer. Relativt sammanhängande och tydligt.
Varierat ord- och frasförråd. Mestadels korrekt språk med fel som inte direkt stör. Flyt. Ganska säker verbbehandling. Varierade "linking words" Tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
Brett ord- och frasförråd. Du uttrycker dig smidigt och idiomatiskt. Gott flyt. I stort sätt korrekt språk Ledigt, tydligt och sammanhängande bl a tack vare passande "Linking words". God struktur.
Beskrivning: reflektion och jämförelser
  • Eng  E
  • Eng  C
  • Eng  A
Du beskriver din uppfinnare och förklarar uppfinningen. Du diskuterar uppfinnarens tillvägagångssätt. Detta sker på ett ytligt plan.
Du beskriver din uppfinnare och förklarar uppfinningen med fler detaljer. Du diskuterar uppfinnarens tillvägagångssätt. Du resonerar kring vad din uppfinnares uppfinning inneburit. Detta sker på ett djupare plan.
Du beskriver din uppfinnare och förklarar uppfinningen med många detaljer. Du diskuterar uppfinnarens tillvägagångssätt. Du resonerar och drar slutsatser kring vad din uppfinnares uppfinning inneburit. Det som du presenterar är reflekterande och med olika perspektiv.