👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande faktatext - Svenska som andraspråk åk 5

Skapad 2022-03-22 13:16 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Faktatext är en text som som förmedlar fakta om olika ämnen och områden. En form av faktatext är den förklarande faktatexten. Typiskt för den är att den förklarar saker och ting i en logisk ordning. Dessutom finns det oftast bilder och bilder och bildtexter som hjälper till att förtydliga de olika förloppen. Man hittar ofta förklarande faktatexter i SO- och NO-ämnena och exempel på dessa kan vara: Varför blir det vulkanutbrott? Hur fungerar vattnets kretslopp? och Vad händer i kroppen när vi äter? I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du kommer även att få skriva en egen förklarande faktatext och redovisa innehållet muntligt för dina klasskamrater.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA...

 • känna igen den förklarande faktatextens struktur och särdrag
 • känna igen de olika delarna i en process/ett förlopp
 • känna igen tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord i texten
 • ställa frågor till texten
 • sammanfatta det viktigaste i det du läst
 • skriva en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning
 • välja en passande rubrik och passande bilder till texten
 • använda olika tidsord, förklarande ord och ämnesspecifika ord i texten
 • samla, sortera och välja ut fakta att använda i texten, på ett källkritiskt sätt

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • läsa olika sorters faktatexter, i helklass och enskilt
 • göra övningar i helklass, i grupp och enskilt för att träna på faktatextens struktur och särdrag
 • lära oss strategier för att läsa och förstå en faktatext samt sammanfatta det man läst
 • samla, sortera och strukturera fakta, t ex med hjälp av tankekarta och stödord
 • arbeta med källkritik
 • använda oss av det vi arbetar med i SO-, NO- eller teknik-ämnena när vi skriver egna texter
 • skriva egna texter

VI KOMMER BEDÖMA HUR DU...

 • deltar i de enskilda och gemensamma övningarna på lektionerna
 • använder dig av de olika strategierna för att läsa och förstå faktatexter
 • planerar, skriver och bearbetar din egen faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6