👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 4-6, Vt 2022

Skapad 2022-03-22 15:49 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att delta i skolans fysiska aktiviteter samt bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning.

Innehåll

Lärandemål 

Du kommer att lära dig:

 • Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap
 • Olika lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus
 • Om takt och rytm i danser och i rörelser till musik
 • Om grundläggande träningslära. Det vill säga pulshöjande rörelser samt koordinations, styrke- och rörlighetsövningar.
 • Att simma i mag- och ryggläge.
 • Att orientera dig i närområdet med hjälp av kartor. Samt kartors uppbyggnad och symboler.
 • Om friluftsaktiviteter, samt lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Om allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
 • Samtala om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
 • Om normer kring olika slags aktiviteter. 
 • Om olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.
 • Första hjälpen. 
 • Att utveckla din samarbetsförmåga.

 

Arbetsbeskrivning 
Detta ska du göra:

Du kommer få prova på olika lekar, spel och idrotter såväl inomhus som utomhus. Vi kommer använda oss av lagspel och ta hjälp av olika idrottsredskap som t.ex. bollar, hopprep, ringar och mattor. Du kommer även att få lära dig att samarbeta med dina klasskamrater och följa regler i olika aktiviteterna.

Idrott och hälsa handlar också om att lära sig om sin kropp genom olika aktiviteter. Reflektion och samtal kring den egna upplevelsen/prestationen ger en ökad förståelse kring hälsa och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och rörelseglädje är viktigt för en hälsosam livsstil. Alla ska få delta i olika aktiviteter på sina egna villkor och utveckla en samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra

 

Bedömning

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • Visa upp dina förmågor och kunskaper kontinuerligt under lektionerna.
 • Redovisa danser och gymnastikmoment via inlämnade filmer på classroom alternativt att du redovisar dessa förmågor för oss lärare.
 • Via skriftliga inlämningsuppgifter och prov.
 • Via simtest (200m varav minst 50m i ryggläge)
 • Orienteringsexamination på St Hans.