👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 5 vt 2022

Skapad 2022-03-22 19:04 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi Kemi Teknik Fysik
En av vår tids viktigaste frågor handlar om hur vi ska leva våra liv så att de människor som kommer efter oss också har en fungerande jord att leva på. Detta handlar detta livsviktiga tema om.

Innehåll

Arbetsmetoder

Vi använder flera filmer och quiz på studi samt några faktatexter. Till filmer och faktatexter kommer vi att träna på att hitta fördelar och nackdelar med olika val. Genom att använda stödstrukturer kommer vi även att träna på vår studieteknik och att skriva stödord. Till filmerna kommer vi också att jobba med en begreppslista.

Vi besöker växtvärket i Halmstad där vi lär oss mer om hållbar utveckling.

Bedömning

Du kommer att få läsa en beskrivning av en dag i en tonårings liv och olika val som personen gör. Utifrån den kommer du att få ge exempel på val som är bra eller dåliga utifrån hållbar utveckling. Du kommer att få skriva en text där du förklarar och beskriver konsekvenser av de olika valen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Hållbar utveckling år 5 vt 2021

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Resonemang
Resonemang kring fördelar och nackdelar med med olika val vi gör i vår vardag.
Du kan föra ENKLA resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Du kan föra UTVECKLADE resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik.
Begrepp
Se begreppslista
Du använder NÅGRA begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder FLERA begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder MÅNGA begrepp på rätt sätt när du förkarar, resonerar och argumenterar.