👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7

Skapad 2022-03-23 08:42 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi tränar namngeografi, kartkunskap och klimat och väder.

Innehåll

Veckor (planeringen kan komma att ändrats litet under terminens gång).

12 - Träna inför provet (Historian), namngeografi /// Test prep - Antiquity, world geography)

13 - Träna inför provet (historian, namngeografi /// Test prep - Antiquity, world geography)

14 - Prov Antiken (historia), namngeografi /// Test prep - Antiquity, world geography)

15 Påsklov /// Easter break

16 Kartan, namngeografi /// Using the map, world geography

17 Kartan, namngeografi /// Using the map, world geography

18 Kartan, namngeografi /// Using the map, world geography

19 Väder och klimat, namngeografi (ev. prov namngeo) ///Weather and Climate

20 Väder och klimat, namngeografi (ev. prov namngeo)

21 Väder och klimat, namngeografi (ev. prov namngeo)

 

I Uppgifter finns en uppgift "Inför prov namngeografi" där det finns länkar och stöd för vad man ska kunna till provet. 

På kartan och väder/klimat gör vi uppgifter i skolan. Jag kommer ge information som vanligt på fredagarna om vilka uppgifter vi gör, vad vi har läst och vad man kan behöva ta igen/lägga lite extra tid på hemma. 

 

 

 

Uppgifter

  • Gradnätet

  • Fältstudie, kartkunskap, digitala verktyg

  • Kartan

  • Namngeografiprov ca v.20

Matriser

Ge
Geografi

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Ny aspekt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.