👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättelser - Ekängens skolor - FRITIDSHEM

Skapad 2022-03-23 18:03 i Ekängens skolor Linköping
Fritidshem
Övergripande LPP för terminstemat sagor och berättelser.

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: Sagor och berättelser- bibliotek

Tidsram: 8 veckor

Arbetslag/avdelning: fritids år 1

Syfte
”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans” (skolverket, 2019 sid 22)

 

 

Lärandemål

Eleverna utvecklar sin läsförmåga och läsförståelse
Eleverna utvecklar sin kreativitet och fantasi
Eleverna får lära sig om vikten av en bra balans mellan aktivitet och vila. 

 

Arbetssätt

Eleverna får gå till biblioteket där eleverna får välja om de vill sitta med när en pedagog har högläsning eller om de vill hitta en bok och sätta sig i ett hörn och läsa själva. Efter lässtunden erbjuds eleverna att sitta ned och diskutera vad de läst, vad boken handlar om och bokens budskap mm. 

Kreativitet och fantasi ska eleverna få utveckla genom en kombination av skapande och textskrivande aktiviteter. Ex melodifestivalentema där eleverna får skapa sina egna mellogubbar, scener och skriva låttexter. De ska även får skriva berättelser om sig själva med stöd av tidningsurklipp.

 

Utvärdering och analys

Temat har varit mycket uppskattat bland eleverna.

I början av terminen fick eleverna möjlighet att gå till biblioteket en gång varje vecka. De eleverna som gick uppskattade detta och de uttryckte bland annat själva att "det är så skönt att bara sitta stilla och lyssna på en bra saga ibland" vilket har bidragit till en ökad insikt av det egna behovet av rekreation och vila. På grund av bristande intresse togs aktiviteten bort. Eleverna har även utifrån eget intresse fått utveckla sin läsförmåga och läsförståelse. 

Eleverna har fått träna sin kreativitet och fantasi bland annat genom att skapa egna mellogubbar och scener, skriva låttexter och hitta på egna berättelser om sig  själva mm. Flera elever som inledningsvis visade motvilja mot denna typ av skapandeaktiviteter har under terminen visat på ett ökat intresse för detta och hittar i större utsträckning på egna skapande aktiviteter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Fritidshemmet lgr11  -