👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 19-21 Tema: Bondgården förskoleklassen

Skapad 2022-03-25 11:57 i Västerskolan Kungsör
Bondgården
Grundskola F NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer lära oss om bondgården och djuren som finns där samt vad som händer på bondgården under alla årstider.

Innehåll

Vi kommer arbeta med:


-vad en bondgård är och vad som finns där.
-namn på djur och djurfamiljer som lever på bondgården
-vad som händer på en bondgård de olika årstiderna.

 Vi kommer göra detta genom att: 

-diskussioner i lärgrupp och lärpar
-göra våra egna skissar över vad som finns på en bondgård
-skapa vår egen bondgård med olika djur
-arbeta med djuren och deras familjer
-se filmer om vad som görs på olika bondgårdar samt om olika bondgårdsdjur

Eleven ska känna till:

-vilka djur som finns på bondgården
-vad som händer på bondgården under året

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -