👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2022-03-28 15:53 i Sandeslättsgatan 3 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi uppmärksammar våren och att växterna börjar växa i naturen. Vi vill väcka barnens nyfikenhet för vad som sker i naturen och ge möjligheter till upplevelser av processen frö till planta.

Innehåll

Plantering

Nuläge 

Barnen i gruppen är mellan 1-3 år.

Vi vill ge alla våra barn på Bamse möjlighet att få uppleva med hjälp av hela kroppen och sina sinnen d.v.s. känna, lukta, titta, lyssna och smaka (när det är möjligt) för att ge dem erfarenheter och positiva upplevelser av naturliga fenomen i vår närmiljö.

Mål

Barnen ska få:

 • prova på att se frön med olika storlekar och utseende.
 • erfarenheter och sinnesupplevelser av vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta ska växa och utvecklas.
 • följa processen från frö till planta och vara delaktiga i skötseln av dem.
 • skörda och smaka de ätbara plantorna.

 Syfte 

Vi vill:

 • väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturen.
 • ge barnen sinnesupplevelser av frön, jord och vatten.
 • ge barnen erfarenheter och kunskaper kring hur ett frö växer till en planta och utvecklas vidare.

 

 Genomförande

 

Under våren sådde vi olika sorters frön och följde processen från frö till planta och sedan dess uppväxt.

Vi sådde frön som växte till ätbara växter såsom krasse.

 

När vi planterar använder vi oss av återvunna material såsom mjölkkartonger och ägg kartonger som ska fungera som krukor. Dessa ”krukor” pyntar och dekorerar vi tillsammans med barnen. Vi testar att så frön som vi köpt och tar också tillvara på exempelvis grönsaker från lunchen. Genom detta synliggör vi kretsloppet där frön från en grönsak kan skapa nya grönsaker. Vi benämner temat genom begrepp såsom jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa m.m. Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Vi tittar på rötter, vattnar och samtalar om vad en växt behöver. Därmed letar vi efter fakta om odlingen och plantering, antingen via böcker eller genom att söka på vår lär platta. Vi får då även möjlighet att prata om hållbar utveckling. Vi plockar även skräp. Syftet med det är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan det är viktigt att de lär sig att inte skräpa ner i naturen. ”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”.

En planering till ett projekt om plantering och odling

Vart ska vi


Vi har redan börjat odla och ska fortsätta med det. Vi vill ge alla barn möjlighet att få kunskaper kring vilka förutsättningar som krävs för att någonting ska kunna växa, alltså sol, vatten och jord. Vi vill också skapa nyfikenhet hos barnen för ytterligare utforskning med deras olika sinnen genom att ge barnen fler tillfällen att utforska nya material och redan bekanta material i nya situationer.
Det är viktigt att skapa god relation till naturen, för att barnen ska förstå hur viktigt det är att bevara naturen och hållbar utveckling. 

Hur gör vi

Vi planerar  att låta barnen plantera tomater  i egna krukor av mjölkkartong och ägg kartong, med tanken på  den ekonomiska hållbarheten som ett  alternativ istället för  krukor. Vi fortsätter att uppmärksamma barnen under sina upplevelser genom att ställa öppna frågor samt dela med oss av våra erfarenheter.

 

 

Hur blev det

Dokumentation

 Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens skapande och anteckningar

 

 Reflektion

 

 Vår planerade undervisning  fungerade delvis bra för att visa barn var delaktiga, samspelade och kommunicerade med varandra. Vi märkte att barnen var glada, engagerade sig och ville plantera. Vi märkte även att visa  barns ordförråd har ökat under processen då barnen lärde sig frön, krasse, jord och vattenkanna m.m. Vi har jobbat med alla 3 områden i hållbar utveckling såsom den sociala, ekonomiska och den ekologiska hållbarheten. Våra dokumentationer sätter vi upp på vår processväg och i lärlogg på unikum där vi synliggör vårt arbete. Där får barnen möjlighet att reflektera själva med varandra eller tillsammans med oss  pedagoger. 

Analys

Eftersom våra barn är mellan 1- 3 år, fanns det en del konsekvenser med vårt arbete då vi har många nya barn som inte är vana med att odla och plantera, då fick de smaka på jorden och var lite ledsna och hade inte tålamod att vänta på deras tur tills pedagogen kunna hjälpa till. Den dagen som vi hade planerat, fanns det endast två personal i barngruppen. Till nästa gång ska vi tänka på att ta gruppvis och odla och plantera med. 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,