👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMSAM03 Delmoment 5: EU-debatten

Skapad 2022-03-30 08:54 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Är det sant att Sverige inte bestämmer sina egna lagar, är det egentligen EU som gör det? Vad tycker egentligen Sveriges partier om EU och kan ni ens påverka vad som sker inom unionen, från Bryssel?

Innehåll

Innehåll: 

Vecka 16

Lektion 1: Introduktion till området och genomgång om EU:s bakgrund.

- Europeiska kol- och stålgemenskapen.

- Krigen i Europa och drömmen om en hållbar fred.

 

Vecka 17

Lektion 2: EU:s institutioner

- Europeiska rådet

- EU-kommissionen

- Ministerrådet

- Europaparlamentet 

- EU-domstolen

- Centralbanken

- Revisionsrätten

 

Lektion 3: Brexit och euroskepticism

- Varför blev Brexit av?

- Vad innebär euroskepticism och vad betyder det för samarbetet?

 

Lektion 4: Repetition

- Övningsuppgifter

 

Vecka 18

Lektion 5: Debatt

- Vi ska titta på en debatt angående EU-samarbetet

 

Lektion 6: Förberedelse inför er egna debatt

- Arbete självständigt

 

Lektion 7: Förberedelse inför er egna debatt

- Arbete självständigt

 

Vecka 19

Lektion 8: Förberedelse inför er egna debatt

- Arbete självständigt

Lektion 8: Debatt.

- Ni ska ha er egen debatt mot varandra.

 

Lektion 9: Genomgång Gröna given och gemensam migrationspolitik

 

Vecka 20

Lektion 10: Skriva argumenterande text

 

Lektion 11: Skriva argumenterande text

 

Lektion 12: Skriva argumenterande text

 

 

Vecka 21

Lektion 13: Skriva argumenterande text

 

Lektion 14: Skriva argumenterande text

 

Lektion 15: Skriva argumenterande text

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Examination delmoment 5: Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv, på andra och på det omgivande samhället.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • Eleven kan ge något exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och översiktligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap 3: Delmoment 5

Underlag ej tillräckligt
Bra!
➡️
Mycket bra!
➡️
Utmärkt!
Olika källors trovärdighet
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.