👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2022-03-31 07:24 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Hinduism och Buddhism
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddism

Innehåll

Du ska få reflektera, analysera och resonera kring en rad olika frågor (förmågor)

 •  resonera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 •  visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen.
 •  resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Följande innehåll kommer du att få ta del av (centralt innehåll)

 ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i hinduismen och buddhismen

 •  centrala tankegångar som finns bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i religionerna
 •  Begreppen religion och livsåskådning

 Hur ska vi lära oss detta? (Arbetssätt)

 • Vi läser texter tillsammans ur "PULS religion"
 • Vi reflekterar och diskuterar kring det vi läser (EPA= enskilt, i par och alla tillsammans)
 • Vi tittar på filmer som knyter an till det vi arbetar med
 • I samband med genomgångar och filmer gör vi en plansch om religionerna

Hur kommer det du lärt dig att bedömas?

 • Området kommer avslutas med att du presentera din plansch om religionerna i din grupp och ett digitalt begreppstest

  

Begrepp

Buddha - Betyder upplyst, att ha nått fullständig kunskap inom buddhismen, den första var Siddhartha Gautama

Tempel - Byggnad för att utöva sin religion inom buddhismen och hinduismen

Karma - Summan av alla handlingar man gjort i sitt liv. Goda handlingar = God karma. Dåliga handlingar = Dålig karma

Nirvana - När man inom buddhismen har besvarat alla frågor om livet, behöver därför inte återfödas

Den åttafaldiga vägen - Åtta stycken regler för livet som buddhist.

Diwali - Ljus- och nyårsfest som hinduer firar i oktober/november

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Godkänd
Mer än godkänd
Hinduism och buddhism
Du samtalar, resonerar och diskuterar om likheter och skillnader mellan dessa två religioner
Du samtalar, resonerar, diskuterar på ett grundläggande sätt om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism, vad det gäller heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du samtalar, resonerar, diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism, vad det gäller heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Faktabegrepp
Förstår och kan på korrekt sätt använda begrepp som hör till respektive religion.
Du kan på ett grundläggande sätt förstå och använda dig av faktabegrepp för att redogöra för hinduism och buddhism.
Du kan på ett utvecklat sätt förstå och använda dig av faktabegrepp för att redogöra för hinduism och buddhism.