👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och estetiska uttrycksformer.

Skapad 2022-03-31 14:30 i Väskolan Kristianstad
Grundskola F Musik Bild

Innehåll

Vad?

Utveckla sin förmåga att uttrycka sig i olika estetiska former. Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. 

Hur?

Kulturnyckelns utbud för förskoleklass. Använda sig av olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Genom lek, bild, musik, dans och drama.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -