👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På flykt VT-22

Skapad 2022-03-31 16:19 i Svanberga skola Norrtälje
Pedagogisk planering på arbetsområdet på flykt.
Grundskola 8 Samhällskunskap Geografi Historia
Du kommer att under några veckor öka kunskaperna om hur det är att leva på flykt. Vi lär oss nya ämnesrelaterade begrepp, ser filmer och diskuterar flyktingarnas situation i Sverige och världen. Vi kommer också att beröra den aktuella flyktingkrisen i Ukraina.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Veckorna 15-19

Hur ska jag visa det? (Bedömning)
Du visar dina kunskaper genom att lämna in svar på frågor till följande:

 • Sanam
 • Zozo
 • #Min flykt
 • Svensk migrationshistoria
 • Trevligt folk

Formativ

 • Du får kontinuerlig formativ bedömning under och efter inlämnandet av uppgifterna ovan.

Summativ

 

 • Ord och begrepp

 Läromedel

 • Digilär.se

 

Viktiga ord och begrepp

Flykting  

Kvotflykting 

Migrationsverket 

Dublinförordningen                                               

Arbetskraftsinvandring  

Invandrare                                                                                     

Kulturkrock 

Asyl                                                  

Nazism 

Amnesti                                                   

Uppehållstillstånd  

Avvisning                                          

Genèvekonventionen 

Svensk medborgare                

Rasism 

Främlingsfientlighet                                        

Fördomar 

Röda korset 

Nationalism    

Migration 

Segregation 

Integration 

Läkare utan gränser  

UNHCR 

Uppgifter

 • Vi ses igen Sanam

 • Trevligt folk

 • Frågor till filmen Zozo

 • Frågor till filmen Zozo

 • Livets lotteri

 • Ord och begrepp

 • Resonera kring filmen "Krig och konflikter"

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9

Matriser

Hi Sh Ge
På flykt

Rubrik 1

Underlag förbedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Aspekt 1
Nya ämnesrelaterade begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ny aspekt
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Svensk migrationshistoria
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.