👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk år 5 VT 2022

Skapad 2022-04-01 10:51 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område kommer du att repetera vad bråk är och hur man skriver tal i bråkform. Du kommer lära dig att skriva bråkform som heltal och blandad form och hur man omvandlar dessa. Vidare kommer du att få lära dig hur man tar ut en del av något samt hur man adderar och subtraherar bråk.

Innehåll

Lärmål:

 

 • Du kan namnge, läsa och skriva bråk.

 • Du kan läsa, skriva och omvandla bråkform och blandad form.

 • Du kan addera och subtrahera bråk.

 • Du kan ta ut en del av något.

 

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att ha genomgångar, lösa olika uppgifter tillsammans och själva. 

Vi kommer att jobba med praktiskt material samt använda oss av våra digitala verktyg.

Vi kommer även att diskutera och prata om vad bråk är.

 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske genom att vi varje vecka genomför minitest där du kan visa vad du lärt dig under veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bråk år 5 VT 2022

På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal