👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3 vt -22

Skapad 2022-04-04 16:20 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Bild

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med höstterminens undervisning i bild är att utveckla förmågan att :

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Framställning av berättande bilder, till exempel figurbilder.
 • Bildanalys
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Teckning och måleri
 • Fotografering

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • diskussioner kring funktion och innehåll i läroboksbilder, mfl
 • teckna och måla landskapsbilder, figurbilder och abstrakta bilder
 • genomgångar av olika element, verktyg och material
 • fotografera

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och uttrycksformer så att budskapet framgår
 • använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck
 • kombinerar några olika bildelement på ett fungerande sätt
 • presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang
 • föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av bildskapande i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6