👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3 vt -22

Skapad 2022-04-04 16:24 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa åk 3 vt -22

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med höstterminens undervisning i idrott och hälsa är att utveckla förmågan att :

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • rörelser (motoriska grundformer, takt och rytm), lekar och danser i idrottshallen, skogen och skolgård
 • orientering på skolgård
 • simskola på Klitterbadet

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten
 • i rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm
 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden
 • orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt genom observationer av utförda moment/övningar i idrottshallen och i utemiljö, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6