👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckenspråkets dag 10/5-22

Skapad 2022-04-05 09:08 i Kerstinsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Olika aktiviteter för att lyfta teckenspråkets dag som innefattar praktiska aktiviteter som kort information.

Innehåll

Målområde (Vart ska vi?)

Syfte

Att barnen får testa på fler tecken för att sedan också kunna lära sig om att teckenspråk är ett av våra officiella språk i Sverige. Syftet är också att de ska få lära sig varför vi använder tecken i verksamheten.

Kartläggning (Var är vi?)

Vi använder oss sporadiskt av tecken i vardagen men i vissa situationer dagligen så som under samling till exempel. Vi vill fortsätta utveckla detta och arbeta allt mer med tecken. Barnen visar ett stort intresse för att lära sig och tecknar gärna själva. De frågar också om hur man tecknar olika ord.

Genomförandet av undervisning (Hur gör vi?)

Inför genomförande

- iPad ställs fram med teckensökning tillgänglig för att barnen ska få kunna söka själva.

- Barnen får önska varsitt tecken att lära sig att lära sina kompisar framöver. 

- Vi skapar en teckenspråksbok åt Stjärnfallet med varje barns tecken. 

 

Genomförande:

Material:

- 3 ipads med bokapp,

- teckenspråkssökningshemsida,

- Turkos färg och penslar till tre grupper

Vi har gemensamma aktiviteter hela Stjärnfallet 10 maj. Följande kan berättas på samlingen:

- ”Det svenska teckenspråket var det första teckenspråket i världen att erkännas som ett officiellt språk i ett land. Det finns olika hemspråk och att både döva men också andra har det som hemspråk, jämförelsevis vid att många av oss har svenska som hemspråk. Bland annat har Sverige ansvar för att man ska få information om viktiga saker på teckenspråk. Det kan vara saker som sjukvård, skola och annat viktigt. Vi använder tecken i förskolan som komplement till språket, det betyder att vi visar med kroppen samtidigt som vi pratar. Men också att vi tecknar bara vissa tecken, inte alla ord. Det kallas TAKK. Det gör vi för att det ska bli lättare att lära sig att prata men också för att man ska kunna uttrycka sig på olika sätt.”

-Vi sjunger Våren är på gång, alla behöver en vän och tecknar till.

- Vi delar upp oss i tre grupper, månarna, solarna och stjärnorna. Varje grupp gör följande aktiviteter:

* Barnen målar sina händer turkosa och formar dem till tecken föreställande bokstäver. Barnen får välja sin första bokstav eller annan valfri bokstav.

* Barnen filmar sina tecken för att kunna skapa en teckenfilm eller bok. Den skapas i ett program på ipaden. 

Dokumentation

Vi kommer att koppla våra lärloggar till den här planeringen i Unikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18